Christfulness

KLEIN KRUIS BANNER
Jaarthema VEG Elburg

CHRISTFULNESS

Persoonlijke groei in Christus

Christfulness – Leven vanuit Jezus

 

Leven in verbinding met Jezus; dat gaat ‘niet zomaar’. Als je dat wilt, vraagt dat om aandacht. In ons drukke leven kunnen we verlangen naar die verbinding, naar een intimiteit die verder gaat dan een kennismaking of het weten van een aantal dingen over Jezus. Velen van ons geloven met de ‘handen uit de mouwen’; met elkaar doen we ontzettend mooie dingen in onze kerk en onze omgeving. Maar hoe is Jezus verbonden met al die activiteiten? Hoe kunnen ‘geloven’ en ‘ervaren’ samen optrekken?

Overal in de samenleving wordt mindfulness aangegrepen als manier om te leven in verbinding met het nu. We willen als kerk leven in verbinding met de wereld om ons heen, maar ook altijd zoeken naar een tegengeluid. Wij presenteren voor dit jaar Christfulness; leven in verbinding met Jezus in het hier en nu, het leven van alledag. Misschien is Jezus wel dichterbij dan we denken. We hopen daar dit jaar meer zicht op te krijgen. Waar moet je bij Christfulness aan denken?

Wanneer we ons verbinden met Jezus mogen we steeds voller van hem worden. Hij gebruikt daarvoor zelf het beeld van een wijnstok en ranken. Een rank los van de wijnstok zal niet groeien en vruchten voortbrengen. Maar een rank, geënt op de wijnstok, groeit wel. Als we als ranken zijn geënt op de wijnstok Jezus, dan ontvangen we het leven in al zijn volheid. Hoe mooi zou het zijn als we aan het einde van het jaar kunnen zeggen dat we voller van Jezus zijn geworden? Dat we zogezegd ‘Christful’ door het leven gaan? En dat we dat ook doen!

Voor dat leven in al zijn volheid gebruikt Paulus het zinnetje ‘In Christus zijn’. Het komt maar liefst 200 keer voor in de bijbel. Maar wat betekent dat: ‘In Christus zijn’? Wat betekent Jezus voor ons zelfbeeld, ons beeld van anderen en de wijze waarop wij dagelijks leven?

Christfulness – Een nieuw leven in Jezus

 

Toen Maxima trouwde met Willem Alexander veranderde haar positie en daarmee haar identiteit. De vraag ‘Wie ben ik?’, beantwoordde zij anders na haar trouwdag. Want na die dag was zij was niet alleen meer ‘Maxima’, maar een Nederlandse prinses, de vrouw van Willem Alexander en daarmee lid van het koninklijk huis. Een andere persoon in haar leven – Willem Alexander – zorgde ervoor dat haar identiteit ingrijpend veranderde. Anderen gingen anders naar haar kijken en zou Maxima sindsdien ook niet anders naar zichzelf kijken?

De vraag ‘Wie ben ik?’ is een vraag die mensen hun leven lang bezighoudt. Veel mensen zijn bezig met hun eigen ontwikkeling via opleidingen, cursussen en zelfhulpboeken. Kennelijk is er een behoefte om jezelf beter te leren kennen; wat is mijn eigen identiteit? Daarbij zijn andere personen vaak belangrijk. ‘Ik ben een vriend van die en die, ik ben een moeder van die en die, ik ben een partner van die en die of ik ben een alleenstaande’. Andere mensen – of de afwezigheid daarvan – hebben een grote invloed op hoe de ‘wie-ben-ik-vraag’ wordt beantwoord. In het christelijk geloof gaat het ook over een persoon: Jezus Christus.

Wat is Jezus’ invloed op wie jij bent? Waarin merk je dat concreet? Stel dat Jezus en zijn woorden (nog) meer ruimte krijgen in jouw leven: wat zou er dan gebeuren? Deze maand zoeken we naar wat ‘in Christus zijn’ betekent voor wie jij op dit moment bent en hoe je daar gekomen bent. Een zoektocht past daarbij omdat het leven van ieder mens uniek is en Jezus daar steeds op een unieke manier in binnenkomt.

God biedt ieder mens een identiteit aan die sterk staat. Een identiteit die je niet zelf hoeft te maken maar steeds weer mag ontvangen. Een identiteit die niet leunt op jouw succes (falen), imago (probleem) of bezit (gebrek). Christfulness begint niet met wat jij doet maar bij ontvangen wat Jezus voor eens en altijd heeft gedaan. Het begint bij wie Jezus is: geliefd door de Vader. Christfulness betekent dat wij daarin delen. Want het is Jezus die aan het kruis al jouw zonden en tekortkomingen overneemt en vernietigt. In Christus kijkt God definitief anders naar je. In Christus is je positie veranderd: je bent vrij van oordeel, geliefd, verborgen in God een nieuwe schepping en nog zoveel meer. We delen in Jezus’ geliefd zijn door zijn Vader. Zoek, ontdek en ervaar het.

Christfulness – Intiem praten met Jezus

 

God verlangt naar jou! Nog voor jij je bewust kon zijn van jouw verlangen naar God, verlangde God jou. Hij heeft je gemaakt met een verlangen naar hem dat van tijd tot tijd opspeelt, tastbaar is in de onderstromen van je leven en soms in iedere vezel van je bestaan. Wij kunnen God liefhebben omdat Hij ons eerst lief heeft. Wij verlangen naar God omdat Hij ons verlangt. We openen onszelf voor God omdat Hij zich eerst openstelt voor ons. Dat is evangelie, goed nieuws! We zien hoe dit goede nieuws gestalte krijgt in Jezus. Jezus die zich als geen ander wist te verbinden met hele gewone mensen, vissers zoals Petrus, theologen zoals Nicodemus, de Samaritaanse vrouw (uitschot van het uitschot), de belastingambtenaar Levi, de Romeinse hoofdman, vele zieken en verwarde mensen, kortom met alle type mensen. Daarmee toont Jezus het hart van God. Dat is niet veranderd en klopt voor de gewone of ongewone Nederlander van onze tijd. Hij verlangt naar intimiteit .. met jou!

De vele externe impulsen, bijvoorbeeld social media en FOMO (Fear of missing out), maken intimiteit met Jezus soms lastig. We moeten veel van onszelf, we moeten overal bij zijn. Hoe doe je dat, groeien in intimiteit met Jezus? Hoe heb je hart tot hart contact met hem? Hoe geef je Jezus meer tijd en aandacht en een plek in jouw leven? Daar hopen we deze maand individueel en samen in te groeien.

    Het jeugdthema deze maand is VRIENDSCHAPPEN  

Christfulness – Jezus uitstralen (I)

Ben jij iemand met uitstraling? En wat straalt er dan vanaf? Uitstraling is in eerste instantie iets wat je ziet bij mensen aan de buitenkant, maar het wordt gevoed door wat er binnenin ons leeft. Het uiterlijk is belangrijk, maar in onze tijd is er ook een focus op het innerlijke; verdieping en zingeving investeren we graag in. Naar de psycholoog gaan voor geestelijk onderhoud bijvoorbeeld.

‘Jezus kennen is prachtig. Nog mooier is het als andere mensen dat ook aan je kunnen merken.’ Met deze woorden opent Jos Douma het boek ‘Jezus uitstralen. Worden als Hij.’ In ons jaarthema past deze uitspraak goed. Want we zoeken naar Jezus’ aanwezigheid in ons leven en oefenen in die intieme aanwezigheid te (ver)blijven. En dan, wat zien anderen van die aanwezigheid van Jezus? Wat merken mensen om jou heen ervan dat jij vol bent van Jezus? Het is trouwens ook belangrijk te zeggen dat niet alleen christenen een mooie uitstraling hebben. Soms is er in niet-gelovigen meer van Jezus’ uitstraling terug te zien dan bij gelovigen zelf.

Jezus uitstralen begint altijd met Jezus zelf. Christenen zijn in dat opzicht als een reflector; Jezus’ licht straalt op ons en dat licht straalt van ons af de wereld in. Jezus’ karakter is enorm veelzijdig. Aan de buitenkant zie je bij Jezus ook zwakte en lijden, maar zijn karakter is prachtig. Denk aan zijn liefde en bewogenheid, zijn goedheid en kracht. Daarom ook kan Jezus uitstralen allerlei vormen aannemen, er is geen bepaalde standaard. Met hulp van Gods Geest laat God die mooie eigenschappen van Jezus in ons leven zichtbaar worden in ieder op een unieke, eigen manier. Hoe? Het is als met de zon; als je warm wilt worden, moet je in het zonlicht gaan staan. Hoe meer we kijken naar Jezus, des te meer zullen we lijken op Jezus.

In deze maand kijken we naar deze drie uitstralingsmogelijkheden: Jezus uitstralen in liefde, vreugde en zachtmoedigheid. In juni kijken we naar deze vier uitstralingsmogelijkheden: Jezus uitstralen in zwakheid, dienstbaarheid, rechtvaardigheid en wijsheid.

Christfulness – Vol van Jezus worden

 

We moeten voorkomen dit jaar dat Christfulness – het vol zijn van Jezus en je leven in alle aspecten telkens weer laten vernieuwen – het nieuwe moeten wordt. Worden we toch weer op onszelf teruggeworpen? Moeten we er zelf maar voor zorgen dat Jezus in ons komt wonen? Nergens klinkt in Bijbel de oproep dat we dat zelf voor elkaar moeten zien te krijgen. Integendeel, we zijn in Jezus. Als je gelooft is hij is actief in je door zijn Geest. Tegelijkertijd; in een goede relatie komt het van twee kanten. Daarom worden we ook opgeroepen om in Jezus te blijven. En dus is deze maand de praktische vraag: hoe blijf ik in Jezus Christus? Hoe blijf ik vol van hem en inspireren zijn woorden mij in het leven van elke dag?

In onze tijd is storytelling ongelooflijk belangrijk. Er is veel aandacht voor persoonlijke verhalen en woorden die raken, die verbinden en een een inspiratiebron vormen. Zowel persoonlijk als in het zakenleven. Die aandacht voor verhalen komt ook doordat mensen zoekend zijn naar het grote verhaal – woorden die zingeven. Deze maand gaan we bekijken wat Jezus’ woorden – zijn verhalen – zijn en hoe je ‘in’ die woorden ‘blijft’. Hoe helpt dat om ‘Christful’ te zijn; vol van Jezus en zijn woorden? En hoe kun je de woorden van Jezus concreet vertalen naar jouw eigen dagelijkse leven?

Christfulness – Dagelijks leven met Jezus

 

Films reflecteren in veel gevallen het leven, maar dan wel het leven waar alle saaie en gewone momenten uit weg zijn geknipt. In gesprekken zijn we geneigd hetzelfde te doen. Op een feestje deel je successen of die heerlijke momenten op vakantie. Dat je tijdens de vakantie 4 uur in de file hebt gestaan en er allerlei saaie of gewone momenten inzitten van aankleden tot eten is niet noemenswaardig. Het leven moet eerder groter, beter en meeslepender zijn. Hoe vinden we de juiste balans in deze tijd van ongekende mogelijkheden die alleen nog maar verder groeien?

Een risico voor religieuze mensen is dat ze geloven gelijkschakelen aan het beleven van spirituele hoogtepunten. Dat heerlijke gevoel tijdens een christelijk festival, wonderbaarlijke genezingen, aanrakingen van God of bekeringsverhalen in lijn met de wonderbaarlijke bekering van Paulus die Jezus in een fel licht ontmoet en van vervolger een volgeling wordt. Ja, deze dingen gebeuren! Maar dat betekent niet dat God alleen oog heeft en betrokken is bij wonderlijke gebeurtenissen.

Wakker worden, het bed opmaken, Tandenpoetsen, sleutels verliezen, eten van kliekjes, ruzie met je geliefde, mailen, filerijden, vrienden bellen, thee drinken, slapen, luiers verschonen, ruzies tussen de kinderen oplossen, enz… Wat als al deze gewone alledaagse bezigheden er voor God toe doen? Wat als al deze momenten die voorbij glijden zonder dat we er erg in hebben van waarde zijn in de ogen van God?

In de Bijbel lezen we hoe God ons gemaakt heeft om te rusten, te werken, te spelen, ons lichaam te verzorgen, aandacht en liefde te hebben voor onze familie, vrienden, buurt en ons eigen huishouden. Eén van die teksten is 1 Korintiërs 10:31 “Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.” Onder het kopje Bijbelteksten vind je er nog meer.

Er is geen taak te klein of te gewoon om in de taak iets van God en zijn bedoelingen voor deze wereld te reflecteren. Of je nu moeder Theresa of een huismoeder bent, of je nu een revolutionair of een gemiddelde student bent, of je nu met pensioen of volop een bedrijf aan het opbouwen bent, ieders leven wordt geleefd in dagen van 24 uur. Deze maand kijken we naar de gewone alledaagse momenten van het leven en onderzoeken we hoe juist ook op dit niveau van ons alledaagse leven geloof een belangrijke rol speelt.

Christfulness – Verlangens verbinden met Jezus

 

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” Hebreeën 4:12

Wat leeft er in je hart? Wat heb je lief? Waar verlang je naar? Wat we verlangen, wat we liefhebben is bepalend voor wie we zijn en wat we doen. Onze verlangens vormen het regiecentrum van ons hart. Verlangens kunnen absoluut legitiem zijn en dus ook zeer positief. Het is ook een belangrijk thema in het bedrijfsleven (purpose, de vraag naar waarom je de dingen doet die je doet).

Maar deze maand ontmaskeren we de verlangens van ons hart; waar lopen ze uit de pas? We willen ze in verbinding brengen met Jezus en ontdekken dat de Heilige Geest aan het werk is om onze verlangens te vernieuwen en richting te geven.

Het kan zijn dat hele legitieme verlangens naar werk, een relatie, kinderen, vakantie, gezondheid zo groot zijn geworden dat ze het verlangen naar God zelf zijn gaan overschaduwen. Het kan ook zijn dat er oneigenlijke verlangens om ontmaskering vragen denk bijvoorbeeld aan de 7 hoofdzonden; hoogmoed(verlangen om te domineren), jaloezie(verlagen om te bezitten wat van een ander is), kwaadaardigheid(verlangen om jezelf beter te voelen door een ander naar beneden te duwen), vraatzucht(verlangen naar teveel eten/drinken), wellust(verlangen naar het lichaam van een man/vrouw buiten een relatie om van liefde en trouw), hebzucht(verlangen naar meer dan je nodig hebt) en lusteloosheid(een gebrek aan verlangen). Een derde vorm die om reflectie en bijsturing vraagt zijn de religieuze verlangens. Christenen lopen het risico om hun voorliefde voor een bepaalde liturgie, kerkmuziek, theologisch denkbeeld, sociale gerechtigheid, kerkgroei of religieuze discipline de plaats te laten innemen van een verlangen naar God zelf.

Het volgen van Jezus gaat misschien wel meer over ons verlangen, het ‘hongeren en dorsten’ dan over onze ratio; het ‘weten en geloven’. Jezus’ oproep om Hem te volgen is een uitnodiging die start bij het hart, het verlangen naar Jezus. Jezus’ onderwijs wil ons intellect prikkelen en ons aanzetten tot handelen maar bovenal wil Hij ons hart veroveren.

    Het jeugdthema deze maand is RISICOGEDRAG

Boekentips

Klik om meteen te bestellen.

Je bent wat je lief is, James K.A. Smith
Namaakgoden, Tim Keller
Gods geheime plan, Dallas Willard
https://visie.eo.nl/2008/10/zeven-hoofdzonden-onder-de-loep/

Christfulness – Lijden met Jezus

 

“De seculiere opvatting is dat deze zichtbare wereld alles is wat er is. En dus betekent leven dat je de vrijheid hebt om het leven te kiezen dat jou gelukkig maakt. Maar als je het zo bekijkt, dan heeft lijden geen enkele betekenis. Het is een onderbreking van je levensverhaal – het kan er op geen enkele zinvolle manier deel van uitmaken.”

Tim Keller – voorganger in New York – beweert dat mensen in westerse samenlevingen, zoals de Nederlandse samenleving, niet in staat zijn goed om te gaan met lijden. De oorzaak daarvan ligt volgens hem in het hoogste doel wat veel mensen hebben: het voortdurend willen ervaren van geluksgevoelens. En dit zorgt voor problemen als deze gevoelens van geluk afwezig en er juist tegenslagen komen. De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter zegt het zo: “Het idee dat het leven vooral leuk moet zijn is dé ziekte van deze tijd.”

In Nederland kennen we geen hongersnood, overstromingen, oorlogen of uitbraken van ziekten die duizenden slachtoffers eisen. Maar mensen lijden wel op andere manieren: aan eenzaamheid, depressiviteit, ziekte, minderwaardige gevoelens, burn-outs of verdriet om iemand die ziek is of overleden.

Deze maand staan we daar bij stil. Bij het lijden dat onszelf en mensen in onze nabije omgeving treft. Hoe ga je om met kleine en grote tegenslagen die er in je leven zijn of nog komen? Wat is de houding van het christelijk geloof tegenover lijden? Christfulness, een leven vol van Jezus, heeft hier alles mee te maken. Want een leven vol van Jezus betekent een leven vol van de dingen die Jezus meemaakte. Zijn verhaal wordt jouw verhaal. Zijn opstanding wordt jouw opstanding. Maar ook: zijn lijden wordt jouw lijden. Romeinen 8,17 zegt het zo: “Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.” De levensroute die wordt uitgestippeld voor mensen die Jezus willen volgen is de levensroute van Jezus zelf.

In de tijd in aanloop naar Goede Vrijdag staan we stil bij de verbondenheid tussen Jezus’ lijden en dat van ons. Hoe helpt dat in het omgaan met lijden bij onszelf en anderen?

Christfulness – Opstaan met Jezus

 

Ieder moment van slapen wordt gevolgd door een moment van opstaan. Opstaan is een beeld dat actie en beweging oproept. Googlen op ‘opstaan tegen’ geeft een flinke lijst aan resultaten zoals opstaan tegen kanker, intimidatie op het werk, lange wachtlijsten of werkdruk. De collectieve ontevredenheid – een vorm van opstaan tegen – werd zichtbaar in de gele hesjes, de MeToo-beweging en de stakingen onder boeren en leraren.

Het beeld van opstaan komt ook voor in het christelijk geloof. Jezus leed, stierf en werd in een graf gelegd. Maar Jezus bleef niet levenloos liggen. Er kwam een geweldige kracht los toen Hij opstond uit de dood. In deze maand staan we stil bij wat deze opstanding voor ons leven betekent. Want het leven van Jezus is ons leven, een leven met downs (lijden) en ups (opstanding). De opstanding geeft ook hoop voor de toekomst omdat iedereen die in Jezus gelooft uitzicht heeft op een eeuwig leven.

In het hier en nu geeft de opstanding van Jezus kracht om vandaag met Hem op te staan. En daarbij gaat om de geweldig kracht waarmee God Jezus uit de dood liet opstaan (Efeziërs 1,18). Verbonden met de levende Jezus is zijn leven en kracht in ons aanwezig. Deze maand gaat het daarover: hoe leef je vanuit Jezus’ kracht?

Daarbij kun je allereerst denken aan het leiden van een nieuw leven. Een leven waarin zonde en slechtheid steeds verder teruggedrongen worden en de liefde en goedheid van Jezus meer ruimte krijgen. Daarnaast kun je bij ‘opstaan’ ook denken aan dingen niet deugen. Je kunt opstaan tegen onrecht dat jou aangedaan wordt of onrecht waar anderen aan lijden. Is er onrecht in de samenleving of jouw omgeving waar je vanuit Christus’ kracht voor of tegen kunt opstaan?

    Het jeugdthema deze maand is WEERBAARHEID

Boekentips

Klik om meteen te bestellen.

Groeikracht. Stil worden – Ontvangen – Opstaan (Mirjam Karssen)
Kruistocht. Het leven van koning Jezus (Tim Keller)

    Het jeugdthema deze maand is MEDIA

Christfulness – Jezus uitstralen (II)

 

Ben jij iemand met uitstraling? En wat straalt er dan vanaf? Uitstraling is in eerste instantie iets wat je ziet bij mensen aan de buitenkant, maar het wordt gevoed door wat er binnenin ons leeft.

‘Jezus kennen is prachtig. Nog mooier is het als andere mensen dat ook aan je kunnen merken.’ Met deze woorden opent Jos Douma het boek ‘Jezus uitstralen. Worden als Hij.’ In ons jaarthema past deze uitspraak goed. Want we zoeken naar Jezus’ aanwezigheid in ons leven en oefenen in die intieme aanwezigheid te (ver)blijven. En dan, wat zien anderen van die aanwezigheid van Jezus? Wat merken mensen om jou heen ervan dat jij vol bent van Jezus? Het is trouwens ook belangrijk te zeggen dat niet alleen christenen een mooie uitstraling hebben. Soms is er in niet-gelovigen meer van Jezus’ uitstraling terug te zien dan bij gelovigen zelf.

Jezus uitstralen begint altijd met Jezus zelf. Christenen zijn in dat opzicht als een reflector; Jezus’ licht straalt op ons en dat licht straalt van ons af de wereld in. Jezus’ karakter is enorm veelzijdig. Aan de buitenkant zie je bij Jezus ook zwakte en lijden, maar zijn karakter is prachtig. Denk aan zijn liefde en bewogenheid, zijn goedheid en kracht. Daarom ook kan Jezus uitstralen allerlei vormen aannemen, er is geen bepaalde standaard. Met hulp van Gods Geest laat God die mooie eigenschappen van Jezus in ons leven zichtbaar worden in ieder op een unieke, eigen manier. Hoe? Het is als met de zon; als je warm wilt worden, moet je in het zonlicht gaan staan. Hoe meer we kijken naar Jezus, des te meer zullen we lijken op Jezus.

In november keken we al naar deze drie uitstralingsmogelijkheden: Jezus uitstralen in liefde, vreugde en zachtmoedigheid. In juni kijken we naar deze vier uitstralingsmogelijkheden: Jezus uitstralen in zwakheid, dienstbaarheid, rechtvaardigheid en wijsheid.

Scroll naar boven