Christfulness

KLEIN KRUIS BANNER
Jaarthema VEG Elburg

CHRISTFULNESS

Persoonlijke groei in Christus

Christfulness

Mindfulness in een ander jasje

Mindfulness zit in de diepte van onze maatschappij ingebakken, ze leert de kracht vanuit jezelf te halen door meditatie en focus. Je moet bewust worden van alles om je heen, en aanwezig te zijn in het hier en nu! Nou schuilt daar op zich niet zoveel verkeerds in dan alleen dat ze uitgaan van dat er niets is, en dat is een gevaar want het haalt je ook bij God vandaan. Christfulness wil Jezus centraal zetten, Hij mag in het midden van jouw bestaan staan en Zijn aanwezigheid mogen wij bewust van worden.

Mindfulness leert ons dat je dat niet slechts doet door stil te worden en mediteren maar dat het iets is wat je de hele dag toepast. Maar ook daarin kom je steeds bij jezelf uit en kunnen problemen meer en meer blijven bestaan. Christfulness wil je daarbij weg halen en leert ons Christus centraal zetten en door zijn ogen de werkelijkheid te bekijken. Dat vergt wel wat oefening en dat willen we dit jaar dan ook gaan toepassen.

Mindfulness leert ons te rade te gaan bij andere mensen, de Bijbel leert ons te rade te gaan bij de God, door Christus. (2 kor 6:14-18), en ook natuurlijk bij onze mede christenen. Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?  Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen?  Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. 

Wat betreft het onderwerp is het niet echt nieuw, meditatief Bijbellezen of ook wel Lectio Devina genoemd wordt al jaren toegepast. Maar wat we met dit jaarthema willen beogen is dat het niet alleen in de kerk, in je stille tijd wordt toegepast maar dat ons hele leven in Christus zal komen te staan. Dat is een pittige oefening die we graag samen willen aan gaan!

We hopen dat door dit jaarthema we meer bewust raken van Christus in ons leven, we op Hem gefocust kunnen ne mogen zijn, dat we door Hem meer en meer in ons leven toe te laten gelukkiger mogen voelen en meer perspectief mogen ervaren in ons leven. En dat door er samen een jaar mee bezig te zijn.

We willen er in kerkdiensten aandacht aan geven maar vragen ook om er in kleine groepjes over na te denken. Het jeugdwerk staat er stil bij in @thecross diensten en in de groepen. Op deze manier wordt het thema een levend thema in de gemeente.

Materialen kringen en gespreksgroepen

Iedere maand heeft zijn eigen sub thema, daarbij wordt ook gewerkt met werkbladen die in de kleinere groepen zoasl geloofskringen, bijbelstudiegroepen etc besproken kunnen worden. De sub thema’s zullen ook de aandacht krijgen in de kerkdiensten en bij de jeugdgroepen. 

Cristo de la Concordia (Christus van de eendracht) is het Christus beeld in Cochabamba, minder bekend dan die in Rio maar wel een paar meter groter. Ze hebben hem 33 meter hoog gemaakt voor ieder vermeend jaar dat Jezus leefde.

Jeugdthema's

In het midden gedeelte onder de maanden staan de grotere thema’s die de jeugd gebruikt in haar jaar schema. Gebruik deze thema’s gerust ook in de kleinere groepen!

Scroll naar boven